KHAY TRANG TRÍ - DECOR TRAY

Bộ Sưu tập Khay trang trí
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khay Gổ cao cấp, kích thước 22 x 30 cm.

KHAY TRANG TRÍ: " COFFEE PLEASE "
 
 
 


Khay trang trí: " MỘT THOÁNG VENICE "
 
 
 
 

Comments