HỘP KHĂN GIẤY- TISSUE BOX

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HỘP KHĂN GIẤY NGÀY TẾT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TISSUSE BOX: " CHRISTMAS AROUND THE WORLD "
   
 
 
 
 
 


Hộp khăn giấy: " QUÀ CỦA BIỂN "
 
 
 
 
 
 

HỘP KHĂN GIẤY: " CUPCAKE "
 
 
 
 

Bộ sưu tập: " QUÀ XUÂN "
 
 
 
 


Bộ Sưu tập Hộp khăn giấy: " FASHION "
 Dành cho các nàng đam mê thời trang!
 
 
 

Hộp khăn giấy, Kích thước vuông 12cm, chất liệu Formax.
 

Màu sắc tươi vui và hình ảnh sinh động sẽ góp phần tăng thêm nét hấp dẫn và tính nghệ thuật cho căn phòng của bạn

Comments